KARDEA - A MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA

Kérdése van? Hívjon minket! +36 70/600-7862

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF
 1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [https://kardea.hu] weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. A szolgáltató adatai

 

   • Név: Kardea Kft.
   • Székhelye: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Levelezési cím: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Képviselő neve: Szabó Dávid
   • Cégjegyzékszám: 05 09 032734
   • Bejegyző Bíróság neve: Miskolci Törvényszék
   • Adószám: 27919925-2-05
   • Közösségi adószám: HU- 27919925
   • Telefonszám: +36706007862

 

 1. A honlapon folytatott tevékenység

Internetes áruházunk nyílászárókat, biztonsági ajtókat, biztonsági ajtókhoz tartozó kiegészítőket (úgymint zárakat, zárbetéteket, kulcsokat, ajtó alkatrészeket) értékesít.

 1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlapon lévő termékismertetőket saját felelősségére bárki másolhatja, egyéb tartalmak azonban szerzői jogvédelem alá esnek!

 1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Az akciók mértéke és időtartama napról napra változik. Mindenkor a vásárlás pillanatában érvényes ár a mérvadó.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A választott termék a “Megrendelés indítása”, vagy “Ajánlatkérés indítása” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám és egyéb opciók beállíthatók. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

Rendelés, esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő, a szállítási cím.

 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a szerkesztő linkek segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés/Ajánlatkérés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Termék vásárlása, szolgáltatás nélkül:
A Szolgáltató a Felhasználót 3 munkanapon belül feldolgozza a rendelést, és annak megfelelő email-es tájékoztatást küld a Felhasználónak megjelölve a vásárlás pontos státuszát. Ha a Felhasználó nem kapja meg 3 munkanapon belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint a rendelés feldolgozottsági státuszát (Függőben, Tartva, Folyamatban) és ezen státuszok ismertetését.

Termék vásárlása, kiegészítő szolgáltatással:
Szolgáltató abban az esetben, amikor a vásárló a “Beépítéssel kérem” opció megjelölésével jelzi, hogy szeretné az ajtót beépíttetni, az ajánlatkérést továbbítja szerződött partnerei egyikének. A Partner és a Megrendelő közvetlenül a Szolgáltató közreműködése nélkül egyeztetnek a beépítés idejéről és költségeiről.
Abban az esetben, ha megállapodásra jutnak a fenti kérdésekben, a Partner az Ajánlatkérést Megrendelésre módosítja. Erről a Megrendelő emailben is értesítést kap, ezzel a szerződés kettejük közt létrejött.

Termékek szolgálatatások ára:
Szolgáltató a 30 napnál régebben leadott és még el nem fogadott árajánlatok vonatkozásában jogosult a termék, vagy szolgáltatás árát megváltoztatni. Az árváltozásról az ügyfelet írásban és szóban is értesíteni. Az ügyfél a terméket és/vagy szolgáltatást az új ár ismeretében fenntarthatja, vagy lemondhatja jelen szerződés 6. pontjában leírtak szerint.

 

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.5. Számla

A Szolgáltató online számlát állít ki a SZÁMLÁZZ.HU online szolgáltatása segítségével, melyet a termék automatikusan a vásárló email címére küld ki a rendszer. Amennyiben nem rendelkezik email címmel, úgy beépítésekor/kiszállításkor papír alapon kap meg a vásárló. A számlát a rendelés leadásakor a számlázási címhez beírt adatokra állít ki a Szolgáltató.

5.6. Fizetés, választható fizetési módok

5.6.1. Előre utalás

Előre utalással történő fizetéssel csak a konkrét, megvásárolt termék(ek) kifizetésére van lehetőség. A kiegészítő szolgáltatások (szállítás, illetve beépítés) csak a szolgáltatást végző Partnernél fizethetőek átvételkor/ beépítéskor a helyszínen, készpénzben.

Előre utaláshoz a vásárlónak előre kell jeleznie a szándékát a rendelés leadásakor a megjegyzés mezőben vagy emailben, esetleg telefonon. Ezt követően 3 munkanapon belül a vásárló által megadott számlázási adatokra egy díjbekérő kerül kiállításra. Ennek utalással történő kiegyenlítését követően kerül kiszállításra a megrendelt termék a szállítást végző Partnerek által. Utalásnál a megrendelés azonosítót feltétlenül írja be a megjegyzés rovatba!

5.6.2. Utánvét

Utánvét esetén a vevő a termék és esetleges szállítási és/vagy beépítési árát a kiszállítónak/beépítőnek fizeti ki a termék átvételekor készpénzben.

5.7. Átvételi lehetőség, Szállítás

A megvásárolt terméket külsős partner szállítja ki munkanapokon 8-18 óra között.
A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 1. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

Termék vásárlása, szolgáltatás nélkül:
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg. Az áru kézhezvételétől számított 14 naptári napon túl az elállási jog gyakorlását nem tudjuk biztosítani.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Termék vásárlása, kiegészítő szolgáltatással:
Beépítéssel rendelt ajtó(k) esetén a szerződés létrejöttekor a Vásárló kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a megvásárolt terméket és annak beépítési költségeit megfizetni a beépítés helyszínén. A szerződés felmondására a beépítés időpontját megelőző 2 munkanapon belül nincs lehetősége díjfizetés nélkül.

Ha a lemondás az egyeztetett időpontot megelőző 2 munkanapon belül érkezik be, az esetben a mindenkori kiszállítási díjat minden esetben kiszámlázzuk, Önnek! 

Az ajtó szállítása és helyszínre juttatása több száz kilométeres szállítási útvonalat és munkaköltséget jelent. Amennyiben a későn lemondott, vagy lemondás nélküli kiszállítási folyamat részben/egészben megtörténik, úgy a Szolgáltatónak jelentős kültsége keletkezik, melynek egy részét (az aktuális kiszállítási általányt) kiszámlázza a Megrendelőnek.
Erről a feltételről a Megrendelő a megrendeléssel (szerződéskötéssel) egyidejűleg írásos tájékoztatást kap.

Elállási jog szerződött partnerünk által beépített ajtók esetében:

A beépítési szolgáltatással összekötött megrendelések esetében, a 14 napos indoklás nélküli elállásra a beépítést követően nincs lehetősége a vásárlónak.
Az ajtó, mint építési anyag, a beépítés során olyan vissza nem fordítható elváltozásokat szenved, aminek következtében értékének jelentős részét elveszíti amennyiben azt a helyéről kibontják.
Amennyiben a vásárló Szavatosság, vagy Jótállás keretében nyújt be igényt, úgy azt a cég a beépítést végző partnerrel közösen megvizsgálja. A vizsgálatuk eredményének függvényében a vásárlónak kárpótlást (pénzvisszatérítést) ajánlanak fel, vagy indokolt esetben díjmentesen kiszállítják és kicserélik az ajtót.

A panasz és a jótállási/szavatossági igényhez kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • Számla az ajtóról
 • Számla a beépítésről
 • Átvételi jegyzőkönyv

 

Máshonnan (viszonteladótól) vásárolt és nem átalunk kiközvetített szerelőkkel beépített, ajtók esetében a jótállási és szavatossági igényt csak az ajtó eladóján keresztül nyújtható be. Ez esetben a vásárlónak igazolni szükséges, hogy a meghibásodás szakszerű beépítést követően, rendeltetés szerű használat során következett be.

 1. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy (1) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítés

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 

   • Név: Kardea Kft.
   • Székhelye: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Levelezési cím: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Képviselő neve: Szabó Dávid
   • Cégjegyzékszám: 05 09 032734
   • Bejegyző Bíróság neve: Miskolci Törvényszék
   • Adószám: 27919925-2-05
   • Közösségi adószám: HU- 27919925
   • Telefonszám: +36706007862

 

 

 1. Jogérvényesítési lehetősége

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

   • Név: Kardea Kft.
   • Székhelye: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Levelezési cím: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Képviselő neve: Szabó Dávid
   • Cégjegyzékszám: 05 09 032734
   • Bejegyző Bíróság neve: Miskolci Törvényszék
   • Adószám: 27919925-2-05
   • Közösségi adószám: HU- 27919925
   • Telefonszám: +36706007862

 

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 1088 Budapest, József krt. 6.; Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.; Központi telefonszám: +36 1 459 4800; E-mail: nfh@nfh.hu)
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Pest Megyei Békéltető Testület; Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.; Telefonszáma: (1)-269-0703; Fax száma: (1)-269-0703; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu; Honlap cím: www.panaszrendezes.hu),
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.
 1. Egyéb

9.1. Az ÁSZF illetve az árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. augusztus 1.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

 

   • Név: Kardea Kft.
   • Székhelye: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Levelezési cím: 3534 Miskolc, Árvíz u. 2.
   • Képviselő neve: Szabó Dávid
   • Cégjegyzékszám: 05 09 032734
   • Bejegyző Bíróság neve: Miskolci Törvényszék
   • Adószám: 27919925-2-05
   • Közösségi adószám: HU- 27919925
   • Telefonszám: +36706007862

 

A felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi Törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Kardea Kft. a rendelkezésére bocsájtott adatokat bizalmasan kezeli, és azokat kizárólag a kért információk, rendelések teljesítésére, ill. a futárszolgálat általi kézbesítés lebonyolítására használja fel. A fentieken kívül a személyes adatokat egyéb harmadik félnek semmilyen formában nem szolgáltatja ki.

 

 1. Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi jogszabályok és magatartási normák szabályozzák:

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvt.),

– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

– a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet és

– a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletére.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Kardea Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) webshopjában való vásárlás, a megrendelt termékek kiszállítása valamint elektronikus hírlevél küldése érdekében személyes adatok kezelése.

 1. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a-b) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása, valamint a törvény felhatalmazása.

Az Üzemeltető az alábbi személyes adatokat kezelheti:

 • viselt név illetve cégnév,
 • telefonszám,
 • e-mail elérhetőség,
 • postázási illetve szállítási cím,
 • számlázási cím.

 

a.) webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése

Az Szvt. 169. §-ából fakadó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében Üzemeltető számvitelei célból a szolgáltatás teljesítéséhez – a termékek szállításához, illetve személyes átvételéhez – kötődő adatokat [viselt név, illetve cégnév, postázási, illetve szállítási cím, számlázási cím] kezeli, mely adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi felhatalmazás. A további adatkezelés [telefonszám, e-mail elérhetőség] az érintett hozzájárulásával történik, célja a termékek megrendelésével kapcsolatos megerősítő jelzés küldése, valamint esetleges hibákról, akadályokról való értesítés.

b.) hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Üzemeltető elektronikus hírlevél küldése céljából csak az érintett hozzájárulásával, azaz a hírlevélre feliratkozás esetén kezel adatokat [viselt név (vezetéknév, keresztnév) és e-mail elérhetőség].

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a kezelhető személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti.

Az Szvt. 169. §-a alapján az Üzemeltető a számviteli bizonylatokat 8 évig megőrzi.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az általuk ellátott tevékenységről. Adattovábbítás az adatfeldolgozó számára

a.) Szerződés alapján, az Üzemeltető nevében a GLS Hungary a General Logistics Systems B.V. szállítja el a megrendelt terméket. GLS adatkezeléséről ezen a linken keresztül tájékozódhat:

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

A GLS-nek, mint adatfeldolgozónak az alábbi adatokat továbbítjuk:

   • Megrendelő neve illetve Számlázási név
   • postázási cím, számlázási cím
   • e-mail cím
   • kiértesítési telefonszám

 

A GLS az adatokat kizárólag a szállítmány célba juttatásához használja fel.

Az Üzemeltető könyvelése számára az alábbi adatok kerülnek továbbításra a Szvt.-ből fakadó kötelezettségek teljesítéséért:

   • számlázási név
   • cím,
   • számlázási cím.

 

b.) Az Üzemeltető alkalmazottai, munkatársai a 4. pontban megjelölt adatokat jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az adatfeldolgozók tevékenységéért az Üzemeltető tartozik felelősséggel.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Üzemeltető kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 1. Cookie-k (Sütik)

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie-k lehetnek állandó cookie-k, amelyek törlésükig a felhasználó számítógépén maradnak, illetve ideiglenes (ún. munkamenet-cookie-k), amelyeket csak a web böngésző bezárásáig őriz meg a rendszer. A cookie-k lehetnek belső, a felkeresett webhely által beállított cookie-k, vagy harmadik felek, azaz nem a felkeresett webhely által beállított cookie-k

 • A sütik feladata

A cookie-k olyan, kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a böngésző a számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb eszközön tárol egy webhely meglátogatásakor. A sütik:

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

Az Adatkezelő a Weboldal által kínált szolgáltatások javítása, a lapok közötti navigáció megkönnyítése, a felhasználó beállításainak rögzítése és a felhasználói élmény javítása céljából használ cookie-kat. Ezek nélkül az Adatkezelő sem a kért szolgáltatásokat nem tudná a Látogató rendelkezésére bocsátani, sem a Weboldal nem működne megfelelően. Az Adatkezelő nem használ személyes információk gyűjtésére szolgáló cookie-kat.

b.)A sütik kezelése

A Látogatónak lehetősége van korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat a webböngésző beállításai révén. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Weboldal egyes részei kizárólag cookie-k használatával érhetők el, ezért ezek letiltásával egyes tartalmakhoz nem fér hozzá, és nem használhatja teljes mértékben a Weboldal minden funkcióját. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Súgó” menüjét, illetve az alábbi linkeket a cookiek kezeléséhez:

Ha a Látogató a cookie-k és hasonló online technológiák engedélyezésével használja a Weboldalt, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő ilyen technológiák használata révén gyűjtse és dolgozza fel adatait.

c.) Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

d.) Saját, funkcionalitási cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a Weboldal emlékezzen a Látogatók által alkalmazott beállításokra.

Cookie neve

Célja

Lejárat

CookieConsent

A sütik használatát elfogadva jön létre, célja, hogy tárolja a Látogató által kinyilvánított a sütik használatára vonatkozó jóváhagyás tényét. Személyes adatokat nem tárol.

A létrehozástól számított 1 év

 

e.) Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Google Analytics
Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics által elhelyezett cookie-kkal kapcsolatban részletesebb információkért látogassa meg a https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies oldalt (angol nyelvű) vagy tekintse meg a Google Adatvédelmi Irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Cookie neve

Célja

Lejárat

_ga

Felhasználók megkülönböztetésére szolgáló cookie. A cookie-k használatának jóváhagyásakor jön létre és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

A létrehozástól / frissítéstől számított 2 év

_gid

Munkamenetek (látogatások) meghatározására szolgáló cookie. A cookie-k használatának jóváhagyásakor jön létre és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

A létrehozástól / frissítéstől számított 24 óra

_gat

A Google Analytics felé történő adatüldések limitálására szolgál. A cookie-k használatának jóváhagyásakor jön létre és a Google Analytics felé történő minden egyes adatküldés alkalmával frissül.

A létrehozástól / frissítéstől számított 1 perc

__atuvs__atuvc

Ezen cookie-k az AddThis widget működésével kapcsolatosak. Ezt a widgetet gyakran beágyazzák a honlapokba, segítve ezzel a tartalommegosztást a szociális média platformokon. Az AddThis cookie-k statisztikai informciókat is biztosítanak arról, hogy a felhasználó hányszor osztott meg egy tartalmat, illetve hogyan hazsnálja az oldalba beépített AddThis funkciót. A személyes beazonosításra csak akkor van lehetőség, ha Ön személyesen regisztrált az AddThis szolgáltatást és hozzájárulását adta ehhez.

A létrehozástól / frissítéstől számított 30 perc

 

Google Recaptcha
A Weboldalon található űrlapok spam védelmét a Google Recaptcha szolgáltatásával biztosítjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen szolgáltatás szintén használhat cookiekat, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. A Google által használt (google.com és doubleclick.net domain alatt tárolt) cookiekról ezen az oldalon tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/types

Facebook Page Plugin
A Facebook Page plugin segítségével kerül beillesztésre egyes aloldalakra az Mozgalom hivalatos Facebook oldalának hírfolyama. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen szolgáltatás szintén használ cookiekat, amelyek nem tartoznak az ellenőrzésünk alá. A Facebook által használt cookieról ezen az oldalon tájékozódhat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

 1. Az érintetteket megillető jogok

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

 

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Üzemeltető a személyes adatai kezeléséről. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Üzemeltető a személyes adatait helyesbítse.

Az érintett kérheti, hogy az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett – az Szvt. 169. §-án alapuló adatkezelés kivételével – kérheti az adatainak törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltető vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett álláspontja szerint az Üzemeltető megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: (+36 1) 391-1400).

Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az Üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat.